Aktualności
Hand flip wooden cube with word "change" to "chance", Personal development and career growth or change yourself concept
Wpłaty na PFRON movie – jak nie płacić?

Zapraszamy do zapoznania się z filmem o wpłatach na PFRON. Chciałoby się powiedzieć – oszczędność to umiejętność unikania zbędnych wydatków! Przecież możesz sam realizować cele i założenia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, jednocześnie zatrzymując kwoty wpłat na PFRON w budżecie firmy i wspierać wizerunek przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego (CSR). W kwietniu 2019 roku po raz pierwszy, łączne wpłaty do PFRON wszystkich zobowiązanych wyniosły ponad 407 mln zł a wpłata za jeden niezatrudniony etat brakujący do 6% wyniosła ok 2 tys. zł. Zamień obowiązkowe wpłaty na szansę dla firmy!

dalej...

3D illustration of a folder and focus on a tab with the acronym CSR, Corporate Social Responsibility. Conceptual image.
Wpłaty na PFRON – czy można lepiej?

Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty) jest zobowiązany zgodnie z ustawą do uzyskania wskaźnika zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością w wysokości 6%. Jeżeli nie zatrudnia, ustawa nakłada na niego obowiązek ponoszenia wpłat na Fundusz (PFRON).
Wpłata za każdy niezatrudniony etat, niezbędny do osiągnięcia wskaźnika 6% obliczana jest jako 40,65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i w marcu 2019 wyniosła 1.977,00 zł.

dalej...

i3DktkpTURBXy9hZDU4OGQxN2VmMWE4MTJiMmFmMWVlNWFlYzQzZDJhOS5qcGeTlQMAIs0D580CMZMFzQMUzQG8lQfZMi9wdWxzY21zL01EQV8vMTQwYjFjZmU3ZjBhYzUyZWRjMDEwZDcwOTc4ZTg0YmUucG5nAMIA
Zmiany w ZUS a dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON

Firmy, składające do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, od stycznia 2018 roku mogą mieć kłopoty w kontekście zmian w rozliczaniu przez ZUS wpłacanych składek na ubezpieczenia społeczne. Jak się ustrzec przed problemami – zapraszamy na konsultacje.

dalej...

two people filling tax forms, helping each other.
Audyt deklaracji DEK-I-0. Dlaczego warto?

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu odnośnie usługi Audytu deklaracji związanych z wpłatami na PFRON.
Na podstawie vouchera, oferujemy bezpłatny audyt ostatnich 12 miesięcy, dzięki któremu nasi klienci dowiadują się: jak poprawnie ustalać dane do deklaracji, jak poprawnie wypełniać deklarację, ustalamy poprawne kwoty wpłat na PFRON, ustalamy możliwość zwrotu nadpłaconych kwot we wpłatach na PFRON i wskazujemy możliwe do osiągnięcia kierunki działań w celu redukcji kosztów PFRON w zgodzie z polityką społeczną RP i UE

dalej...

Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014,1182). Administratorem danych jest Soroban Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 13A, 01-014 Warszawa. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zbierane są w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo do ich poprawiania.