Oferta

Zapraszamy do kontaktu – lubimy mówić o tym w czym jesteśmy dobrzy.

KSIĘGOWOŚĆ
Usługi prowadzenia i rozliczania ksiąg podatkowych

W ramach świadczonych usług zapewniamy bieżące prowadzenie i przechowywanie w wersji elektronicznej ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzanie bilansu rocznego, deklaracji podatkowych. Zapewniamy udział w postępowaniach podatkowych, niezbędne doradztwo księgowo – podatkowe i bieżące wsparcie w prowadzeniu biznesu.

KADRY
Usługi prowadzenia spraw pracowniczych

W ramach obsługi kadrowej zapewniamy prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników, sporządzanie umów, świadectw pracy i pozostałej dokumentacji przedstawiającej przebieg zatrudnienia. Monitorujemy terminy ważności dokumentów i obsługujemy kontrole. Całość dokumentacji archiwizujemy w systemie INTERNETOWEJ TECZKI KADROWEJ

WYNAGRODZENIA
Usługi naliczania wynagrodzeń

W ramach obsługi płacowej zapewniamy sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Analizujemy koszty wynagrodzeń i inne koszty osobowe w firmie. Rozliczamy absencje, zajęcia komornicze, sporządzamy deklaracje rozliczeniowe i paski wynagrodzeń. Obsługujemy kontrole ZUS, PIP i PFRON.

DOFINANSOWANIA
Uzyskiwanie i rozliczanie dofinansowań SODiR PFRON

W ramach usługi rozliczamy pomoc publiczną SODiR PFRON a w szczególności sporządzamy deklaracje, uzyskujemy i rozliczamy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla naszych klientów. Nadzorujemy dokumentację orzeczeń o niepełnosprawności jak również doradzamy w polityce zatrudnienia w kontekście dofinansowań.

Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014,1182). Administratorem danych jest Soroban Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 13A, 01-014 Warszawa. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zbierane są w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo do ich poprawiania.