Aktualności
Wpłaty na PFRON – czy można lepiej?
3D illustration of a folder and focus on a tab with the acronym CSR, Corporate Social Responsibility. Conceptual image.

Czy można uzyskać efekt finansowy realizując jednocześnie politykę państwa w obszarze aktywizacji zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Wysokość wpłat

Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty) jest zobowiązany zgodnie z ustawą do uzyskania wskaźnika zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością w wysokości 6%. Jeżeli nie zatrudnia, ustawa nakłada na niego obowiązek ponoszenia wpłat na Fundusz (PFRON).

Wpłata za każdy niezatrudniony etat, niezbędny do osiągnięcia wskaźnika 6% obliczana jest jako 40,65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i w marcu 2019 wyniosła 1.977,00 zł. Łatwo można policzyć, że w przypadku firmy zatrudniającej 100 etatów, brak zatrudnienia 6 etatów (6%) pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności skutkuje kosztem w wysokości 11.862,00 zł miesięcznie i 142.433,00 zł rocznie. Do tak obliczonych wpłat należy jeszcze doliczyć podatek, ponieważ wpłaty na PFRON nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (NKUP).

Obniżanie wpłat

Oszczędność to umiejętność unikania zbędnych wydatków a więc czy można nie płacić tej kary i jednocześnie być w zgodzie z polityką państwa? Obniżenie wpłat wiąże sięwprost z realizacją głównego celu ustawy tj. z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, ale uzyskanie najlepszego efektu ekonomicznego z zastosowaniem metody obniżenia wskaźnika 6% przez zatrudnienie pracowników w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze schorzeniami szczególnymi. Jeżeli prześledzimy algorytm obniżania wpłat zawarty w wydanym do ustawy rozporządzeniu, to znajdziemy ciekawe rozwiązanie. Pracownik w stopniu znacznym ze schorzeniem szczególnym obniża wpłaty jak 4 osoby a w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem szczególnym jak 3 osoby.

Wracając do naszego przykładu firmy zatrudniającej 100 etatów, która nie zatrudniając płaci 11.862,00 zł miesięcznie – zatrudnienie 6 etatów bez obniżenia wskaźnika, zakładając minimalne wynagrodzenie wiązałoby się z kosztem 16.200,00 zł (2.700,00 zł * 6 etatów). Biorąc jednak pod uwagę metodę obniżonego wskaźnika czyli zatrudnienie na pełny etat np. pracowników w stopniu znacznym ze schorzeniem szczególnym (obniża jak 4 etaty) okazuje się, że wystarczy zatrudnienie 1,5 etatu. Dalej, dla celów szkoleniowych zakładając minimalne wynagrodzenie, kosztem 4.050,00 zł (2.700,00 zł * 1,5 etatu) zwalniamy się z wpłat na PFRON w pełnej wysokości. Dokonując prostego równania (11.862,00 zł – 4.050,00 zł) generuje nam się dodatkowy budżet w wysokości 7.812,00 zł miesięcznie.

Rezultat wdrożenia

Stosując metodę obniżonego wskaźnika do obniżania obowiązkowych wpłat na PFRONw w/w przykładzie firma zatrudniająca 100 etatów zyskuje zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jednocześnie uwalniając miesięczny budżet na dodatkowe usługi. Zamiana wpłat do PFRON na koszty uzyskania przychodu, jeżeli weźmiemy pod uwagę cele ustawy o rehablilitacji jest niczym innym jak bezpośrednim (bez udziału PFRON) przekierowaniem środków wpłacanych do Funduszu na wsparcie zatrudnienia konkretnych pracowników niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia pozostaje też dodatkowy budżet oraz wsparcie firmowej polityki CSR.

Czy można lepiej zrealizować cele ustawy i mieć z tego zysk? Powyższy przykład pokazuje że tak – mamy obniżenie wpłat do PFRON przekierowanych na korzyść dla firmy, jednocześnie uzyskujemy efekt społeczny, realizując firmową politykę CSR oraz bezpośrednią, pełniejszą realizację celów ustawy i polityki państwa w obszarze aktywizacji zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na koniec – ostatnie pytanie jakie można sobie zadać, brzmi – co pracownicy niepełnosprawni mogliby robić? Odpowiedzi jest wiele – zapraszamy do wysłania wiadomości a podzielimy się naszym doświadczeniem z perspektywy licznych wdrożeń z ostatnich 10 lat.

 

(artykuł opublikowany na LinkedIn)

powrót do listy artykułów

Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014,1182). Administratorem danych jest Soroban Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 13A, 01-014 Warszawa. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zbierane są w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo do ich poprawiania.